Kajian Mingguan Kitab Washoya

UNIDA Gontor – Dalam proses menimba sebuah ilmu kita perlu memahami seluk buluk serta filosofi dari ilmu tersebut mulai dari kitab-kitab hingga ulama yang mengarang kitab tersebut, maka dari itu himpunan mahasiswa Program Studi Pendidikan Bahasa Arab mengadakan sebuah kajian rutin yang bertujuan untuk menamba ilmu kita buka hanya dalam segi bahasa tapi juga segi ilmu pengetahuan.

Kajian kitab washoya rutin diadakan di mushola Utsman lantai 3 setiap hari Sabtu selepas shalat Isya. Kajian yang diisi oleh para pemateri ahli dari dosen Program Studi Pendidikan Bahasa Arab pada kesempatan kali ini adalah Al-Ustadz Dedi Mulyanto, M.Pd, dengan judul materi “Wasiyah Taqwa Kepada Allah”.

Salah satu yang penulis kutip dari pemateri adalah :

“Cara kita menjaga ketaqwaan kepada Allah SWT ialah dengan cara menjalankan apa yang diperintahkanNya dan menjauhi laranganNya. menghormati pemimpin kita dan menjaga kesehatan tubuh kita. Dan ingatlah setiap apa yang kamu kerjakan Allah melihat, maka tanamkan dalah hatimu sembahlah Allah seakan akan kamu bisa melihatnya dan sesungguhnya Allah melihat apapun yang kamu kerjakan,” pesannya.

Acara yang diikuti oleh seluruh mahasiswa PBA semester 2 – 4 ini berjalan dengan lancar. Kitab yang dikaji ialah Kitab Washoya Aba Lil Abna, dengan pengarang Muhammad Syakir. (Ardiman Fadhil/Ed: Riza N)

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on google
Share on email
Share on print

Contoh Dokumen Esai

Berikut adalah dokumen esai salah satu mahasiswi PBA yang berhasil

Berita Terbaru